Uitleg sonar: Humminbird sonar type

Sonar kun je in verschillende types onderverdelen, hieronder leg ik uit welke types er zijn en doormiddel van een screenshot krijg je er een beeld bij.

1. CHIRP sonar

CHIRP is een geavanceerde sonartechnologie die gebruikmaakt van een breed spectrum aan frequenties in tegenstelling tot traditionele 2D sonars. Terwijl conventionele sonars slechts één frequentie gebruiken om de waterkolom te scannen, maakt CHIRP gebruik van een reeks frequenties gedurende een bepaalde tijdsperiode.

Hierdoor kunnen Humminbird-sonars gedetailleerdere informatie verzamelen over wat er zich onder het wateroppervlak afspeelt. Op onderstaande schreenshot zie en een grote school aas vissen in de water kolom met daaronder een aantal snoekbaarzen.

School vissen bij talud op de 2D sonar van de Humminbird Helix.
 

2. Down imaging sonar

Down Imaging Sonar levert haarscherpe fotografische beelden op van de onderwateromgeving. Het biedt een ongekend niveau van detail, waardoor vissers objecten, structuren en zelfs individuele vissoorten kunnen onderscheiden. Hieronder zie je een gezonken schip op de bodem liggen.

Autobus op de Down Imaging van Humminbird Helix.
 

3. Side imaging sonar

Side Imaging Sonar zendt gelijktijdig sonarpulsen uit naar beide zijden van de boot tijdens het varen. Deze pulsen weerkaatsen op objecten en de bodem, de teruggekaatste signalen worden door de unit geanalyseerd en in de vorm van een boven aanzicht op het scherm van de dieptemeter "geschreven".

Het resultaat is een gedetailleerd overzicht van wat er zich onder het wateroppervlak afspeeld. Op de 2 onderstaande screenshots zie een autowrak en op het andere screenshot een grote school vissen dicht bij een talud.

Gezonken boot op Down Imaging van de Humminbird Helix.
 

Brasem op de Humminbird Onix 4x ingezoomd.
 

4. Humminbird MEGA live sonar

Humminbird heeft de technologie naar een nieuw tijdperk gebracht met de Mega Live Sonar. De gebruikers kunnen live beelden bekijken terwijl ze hun aas bewegen, waardoor ze directe feedback krijgen over hoe vissen reageren.
De visser kan op deze manier met precisie het aas positioneren en observeren hoe vissen erop reageren. Dit verbetert de kans op een succesvolle vangst door de aaspresentatie te optimaliseren.

Op de screenshots hieronder zie een groot sinaal, dat is een meerval en op het screensot daaronder een grote school aasvissen met op de bodem een stel rovers die met de school meezwemmen.

Gezonken boot 2x ingezoomd op Side Imaging Humminbird Helix.
 

Een enkele vis op Side Imaging, Humminbird Helix.
 

5. Humminbird MEGA 360 sonar

Het meest opvallende kenmerk van de MEGA 360 is natuurlijk de mogelijkheid om een volledige rondom de boot te kunnen observeren. Dit vergroot het gezichtsveld van vissers enorm en biedt een zeer gedetaileerd beeld van de onderwateromgeving. Net zoals bij de side imaging wordt er een boven aanzicht van de onderwater wereld gecreëerd.

Het verschil tussen de twee type sonar is dat bij de MEGA 360 de boot stil moet liggen en bij de Side imaging de boot moet varen om een beeld op te bouwen. Op dit screenshot zie je links een Navionics kaart en op de MEGA 360 een school vissen voor de boot. En daaronder een screenshot met volledig beeld en een school vis.

Duikers op de bodem van de rivier.
 

2D sonar en down imaging, rechts duidelijk de snoekbaars.
 

Humminbird - mega live - 360 imaging

 

Waterkaarten

Sponsoren en Partners