Blog: Geluidssnelheid verschillende watertypen

26 februari 2023 Bart van den Boom

Zoet, zout en zout ondiep water

Echolocatie is een belangrijke techniek voor het bepalen van de diepte van water en het lokaliseren van objecten onder het wateroppervlak, zoals vis. Om echolocatie te gebruiken wordt er een geluidsgolf door het water gestuurd, en wordt de tijd gemeten die het kost voordat het terugkaatst naar de zender.

De snelheid waarmee het geluid door het water reist wordt geluidssnelheid genoemd. Deze snelheid is cruciaal voor het bepalen van de juiste diepte en locatie van objecten onder water. In dit artikel bespreken we de geluidssnelheid voor zoet en zout water en hoe die kan worden gebruikt op een dieptemeter met verschillende instellingen voor water type.

Geluidssnelheid

Geluidssnelheid in zoet water

Zoetwater is water dat weinig tot geen opgeloste zouten bevat en komt voor in rivieren, meren en beken. De geluidssnelheid in zoet water varieert afhankelijk van de temperatuur, druk en de aanwezigheid van andere stoffen, zoals sedimenten en organisch materiaal. Over het algemeen varieert de snelheid in zoet water van ongeveer 1400 meter per seconde bij 0°C tot 1500 meter per seconde bij 25°C.

Geluidssnelheid in zout water ondiep

Geluidssnelheid in zout water

Zout water bevat een hoge concentratie van opgeloste zouten en wordt meestal aangetroffen in de oceanen en zeeën. Zout water heeft een hogere dichtheid dan zoet water en daarom is de geluidssnelheid door zout water hoger. De dichtheid van zout water is ongeveer 2% hoger dan die van zoet water, wat resulteert in een 3,4% hogere snelheid. De geluidssnelheid door zout water varieert van ongeveer 1450 meter per seconde bij 0°C tot 1550 meter per seconde bij 25°C. Hoe hoger het zout gehalte hoe hoger de geluidssnelheid.

Geluidssnelheid in zout water ondiep

Zout water ondiep (brak water) is een specifiek type water dat zich bevindt in kustgebieden en overgangs gebieden zoals riviermondingen, waar het water van zoet naar zout stroomt. Het heeft een lager zoutgehalte dan diepere delen van de oceaan en kan daarom een ​​lagere geluidsnelheid hebben dan diepere zoutwatergebieden.

Dit komt doordat het lage zoutgehalte de snelheid waarmee geluid door het water beweegt vertraagt. Bij gebruik van een dieptemeter kan het handig zijn om een speciale instelling te gebruiken voor zout water ondiep om de geluidssnelheid nauwkeurig te corrigeren.

Dieptemeter instellingen

Moderne dieptemeters, zoals Humminbird, hebben verschillende instellingen die kunnen worden aangepast op basis van het type water dat wordt gescand. De meeste transducers zijn tegenwoordig in bezit van een sensor die de water temperatuur registreert. En zonodig software matig de geluidssnelheid aanpast aan de temperatuur van het water om zo een zo zuiver mogelijke meting te krijgen.

Door het juiste water type te selecteren, kan de dieptemeter de juiste geluidssnelheid gebruiken om de diepte nauwkeurig te bepalen. Bij gebruik van de Humminbird dieptemeter kunt u de instellingen aanpassen voor water type zoet, zout en zout water ondiep.

Conclusie

De geluidssnelheid door zoet, zout en brak water in ondiepe omgevingen zoals kustgebieden varieert afhankelijk van verschillende factoren, waaronder temperatuur, druk en de samenstelling van het water. Over het algemeen is de geluidssnelheid hoger in zout water vanwege de hogere dichtheid!

Wil je qua sonar geen geheimen meer op het water, neem dan contact op!

Meer lezen over geluidssnelheden:

bron wikipedia

Sponsoren en Partners